Er zijn tijden dat de HEERE, je God, wil zien of je geloof echt is. Of je echt om Hem geeft. Of je echt Hem blijft volgen. Om dat te kunnen zien zal Hij je testen. Soms kan het duister worden. Dit kan een test zijn om te zien of je op je gevoel leeft, of dat je uit het geloof leeft.

Deuteronomium 13
1 Wanneer een profeet, of dromen-dromer, in het midden van u zal opstaan, en u geven een teken of wonder; 2 En dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende: Laat ons andere goden, die gij niet gekend hebt, navolgen en hen dienen; 3 Gij zult naar de woorden van dien profeet, of naar dien dromen-dromer niet horen; want de HEERE, uw God, verzoekt ulieden, om te weten, of gij den HEERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 4 Den HEERE, uw God, zult gij navolgen, en Hem vrezen, en Zijn geboden zult gij houden, en Zijn stem gehoorzaam zijn, en Hem dienen, en Hem aanhangen.