Medelijden

Over medelijden, meeleven, barmhartigheid

Spreuken 19:17 Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

Lukas 6:36 Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.

1 Petrus 3:8 Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.