Gerechtigheid

Gerechtigheid doen, recht handelen

Psalm 106:3 Welzalig zij die zich aan het recht houden, die te allen tijde gerechtigheid doen.

Micha 6:8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.