Gastvrijheid

Aansporingen om gastvrij te zijn

Lukas 14:12-14
12 En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. 13 Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. 14 En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.

Romeinen 12:13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.

1 Korinthe 11:33 Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar.

1 Petrus 4:9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.