Kinderdoper: De jonge kinderen worden gedoopt omdat ze in het verbond met Abraham zijn.

Geloofsdoper: Waar staat het in de Bijbel geschreven dat de jonge kinderen gedoopt moeten worden omdat ze in het verbond met Abraham zijn?

Kinderdoper: Dat staat er niet letterlijk in geschreven, maar het is er op een eenvoudige manier uit af te leiden.

Geloofsdoper: Als het er niet in staat geschreven, dan heeft het voor mij geen waarde. Waarom denk je toch dat de jonge kinderen gedoopt moeten worden?

Kinderdoper: Dat zal duidelijk worden uit de volgende redenatie:

  1. God sloot een verbond met Abraham en zijn zaad, dat is volgens Paulus, met Christus.
  2. Alle gelovigen die in Christus zijn, zijn in het verbond tussen God en Abraham en zijn zaad.
  3. De natuurlijke mannelijke kinderen van de gelovige Abraham kregen het teken van het verbond. Hierin zat Izak die later gelovig werd, en Ismael, die ongelovig bleef.
  4. Conclusie: De natuurlijke kinderen van de gelovige ouders, die in het verbond met Abraham zijn, krijgen ook het teken van het verbond.

Geloofsdoper: De gedachte die je noemt is wel een hele mooie gedachte. Maar hoe mooi die gedachte ook is, er zitten toch enkele problemen in.

Kinderdoper: Voor mij lijkt alles heel logisch. Wat is dan het probleem?

Geloofsdoper: Het probleem is dit: Waar staat die conclusie geschreven? Waar staat geschreven in de Bijbel dat de kinderen van de gelovige niet-Joden het teken van het verbond krijgen?

Kinderdoper: Dat staat nergens geschreven in de Bijbel.

Geloofsdoper: Het is een conlusie, zonder grond in de Bijbel. Ik kan die conclusie niet overnemen. Het is niet gegrond in Gods Woord.

Kinderdoper: Zit er nog een ander probleem in mijn redenering?

Geloofsdoper: Ja, het tweede probleem is dit: De gelovige niet-Joden zijn geestelijke kinderen van Abraham. Het zijn geen natuurlijke kinderen. Als we spreken over geestelijke kinderen, dan is het een denkfout om weer terug te springen van geestelijk naar natuurlijk. Het zijn de geestelijke kinderen die met de gelovige Abraham gezegend worden. Zouden dan de natuurlijke kinderen van de geestelijke kinderen van Abraham een teken van het verbond krijgen? Dit is niet logisch. Als je steunt op de logica om de kinderdoop te bewijzen, dan moet alles wel echt logisch zijn.

Kinderdoper: Ik zie het als een rijke gedachte dat de kinderen ook gedoopt kunnen worden.

Geloofsdoper: Zeker, die gedachte is rijk. Maar wat voor rijke gedachte is iets dat niet in het Woord staat? Dat is menselijke rijkdom, niet Gods rijkdom. Gods rijkdom ligt in Christus, en alle zelf verzonnen rijkdom houdt van Christus af, en is daarom armoede.

Kinderdoper: Zit er nog een probleem in mijn redenering?

Geloofsdoper: Het verbond dat spreekt van de genade van God voor de mensen is niet pas begonnen met Abraham. Het was er al veel eerder. Het werd al in het paradijs opgericht. Vanaf het begin van de wereld tot nu toe geldt dit verbond dat spreekt van genade. Daarom is het niet juist om het genadeverbond te laten beginnen met Abraham, vervolgens het teken van de besnijdenis te zien als een zegel op dat verbond, en vervolgens de doop in de plaats van de besnijdenis te zien komen voor de gelovigen uit de volkeren. We kunnen duidelijk zien dat het genadeverbond al bestond voor Abraham, en dat er toen nog geen sprake was van besnijdenis.

Kinderdoper: Ik zie wel dat het me niet lukt om je te overtuigen.

Geloofsdoper: Inderdaad, dat lukt niet. Alleen dat wat geschreven staat in de Bijbel, dat overtuigt. En dat is dit:

Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham (Galaten 3:9).