Voor de duidelijkheid, het gaat hier over de kinderdoop, niet over de geloofsdoop.

Als er beloften verbonden zijn aan het pleiten op de doop, dan mag je er op pleiten. Als er geen beloften aan verbonden zijn, dan heeft het pleiten geen nut.

Zoek in de Bijbel of er beloften verbonden zijn aan het pleiten op de doop.

Die beloften zijn er niet te vinden.

Het antwoord op de vraag of je op je doop mag pleiten is daarom eenvoudig: Het heeft geen nut. Waarom zou de Heere moeten luisteren naar iets waar Hij geen beloften aan verbonden heeft? Dat doet Hij niet.

Weet je wat beter is? Ga naar de Heere Jezus. Als je naar Hem gaat, dan zal Hij je niet wegsturen.

Nu het toch over de doop gaat, weet je wat Johannes de Doper zei, toen hij Jezus aan zag komen? Hij zei dit:

Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! (Johannes 1:29)

Behalve dat het pleiten op je doop geen nut heeft, zit er ook een gevaar aan. Door maar te blijven focusen op de doop, en daar maar naar te blijven kijken, valt de Heere Jezus Christus buiten beeld. Het is net alsof de doop een grond wordt voor God, buiten de enige grond om die er in de Heere Jezus ligt. Deze grond buiten de Heere Jezus werkt verduisterend voor je.

Wat zegt de Heere Jezus Zelf? In Johannes 14:6 zegt Hij: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Wil je ergens op pleiten? Ja? Dat zal moeten ook. Want je hebt zelf niets dat voor God acceptabel is. Jezus heeft alles. Zeg dan maar: "Om Jezus' wil. Amen".