Hebreeën 6:2 spreekt over de "leer der dopen".

Hieruit is te zien dat het gaat over meerdere "dopen". Het woord staat in het meervoud, dus er is hier sprake van verschillende "dopen". Het is niet bekend om welke dopen het gaat. Het zou kunnen zijn dat één van deze dopen de doop van Johannes is, en een andere de christelijke doop. Ook kennen we de doop met de Heilige Geest en met vuur, door Jezus gedaan.

In het Grieks wordt het woordje βαπτισμός gebruikt. Dit woord βαπτισμος is niet het gewone Griekse woord dat voor "doop" wordt gebruikt. Normaal wordt dit woord gebruikt voor de "wassingen der drinkbekers, en kannen, en koperen vaten, en bedden" (Markus 7:4). Of voor de "spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleses, tot op den tijd der verbetering opgelegd" (Hebreeën 9:10). Ook wordt dit woord gebruikt door Josephus, Oudheden, boek 18, hoofdstuk 5, sectie 2, voor de doop van Johannes. Josephus schrijft daar dat de "wassing" (dat is de doop) van Johannes acceptabel was voor hem, als de mensen dit gebruikten, niet alleen voor de vergeving van sommige zonden, maar voor de reiniging van het lichaam, waarbij werd verondersteld dat de ziel tevoren gereinigd was door gerechtigheid.

Er zijn uitleggers die zeggen dat Hebreeën 6:2 spreekt over de "leer van de wassingen" of de "leer van de ceremoniële wassingen". Dit zijn dan de wassingen of ceremoniële wassingen die beschreven staan in het Oude Testament. De vraag rijst dan direct waarom er in Hebreeën een uitleg nodig zou zijn over de wassingen. In de context gaat het over de fundamentele leerstukken van de bekering van dode werken, van het geloof in God, van de leer van de dopen (wassingen), van de oplegging van de handen, van de opstanding van de doden, en van het eeuwig oordeel. Het is dan minder begrijpelijk waarom de "ceremoniële wassingen" uitgelegd zouden moeten worden in het rijtje van genoemde leerstukken. Het is beter te begrijpen als het in dit rijtje fundamentele leerstukken zou gaan over de "leer van de dopen". Dat past hier goed in de context van de christelijke Hebreeën. Die konden zo'n uitleg over de dopen wel gebruiken.