Er staat een tekst in 1 Korinthe 7 waaruit blijkt dat de kinderen van een gelovige ouder heilig zijn.

1 Korinthe 7:14
Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door den man; want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.

Het gaat hier over een gezin met kinderen, waarvan de ene ouder gelovig is, en de andere ouder ongelovig. In dit gezin worden de kinderen “heilig” genoemd, in tegenstelling tot “onrein”. Dit komt omdat de ongelovige ouder geheiligd wordt door de gelovige ouder.

Nu zijn er christelijke gemeenten waar men denkt dat, omdat de kinderen van een gelovige ouder heilig zijn, ze daarom ook gedoopt behoren te worden. Want de kinderen zijn heilig.

Deze gedachte heeft een ongewone consequentie. Want als de kinderen geheiligd worden door de ene gelovige ouder, en daarom gedoopt worden, dan zouden we ook kunnen zeggen dat, omdat de ongelovige ouder geheiligd wordt door de gelovige ouder, dat de ongelovige ouder daarom ook gedoopt zou kunnen worden. Dan zou er een ongelovige volwassene gedoopt worden op grond van het geloof van zijn of haar echtgenoot.

Er zal niemand zijn die van mening is dat een ongelovige volwassene gedoopt moet worden op het geloof van een ander. Daaruit blijkt gelijk dat ook deze kinderen niet gedoopt behoren te worden.

We veronderstellen dat het mogelijk is dat er kinderen waren in de gehele huisgezinnen van hen die gedoopt werden. Als ze er waren, dan zouden die kinderen dan op dat moment ook gedoopt zijn. Dit gebeurde op het moment van de overgang van de onreine wereld naar het christendom. Daar hoorde een doop, of een wassing bij.

Nu, als we kinderen hebben van gelovige ouders, die “heilig” genoemd worden door Paulus, en niet “onrein”, dan is het duidelijk dat deze kinderen geen uiterlijke wassing of doop nodig hebben op dat moment. Ze worden al “heilig” genoemd. Natuurlijk betekent dit niet dat deze kinderen al geloven.

Welke mensen werden in het Oude Testament gewassen en gereinigd? Waren dat de mensen die al "heilig" waren? Nee, zij waren al heilig. Er hoefte geen wassing meer plaats te vinden. De mensen die om een bepaalde reden "onrein" waren, die moesten wel gewassen worden om weer rein te worden. Zo is het ook met de kinderen. Als ze al "heilig" zijn, dan hoeven ze geen wassing, dat is, een doop, te ondergaan. Ze zijn heilig vanwege geboorte uit een gelovige ouder.

Stellingen:
1. De kinderen die geboren worden uit gelovige ouders zijn al heilig en hoeven daarom niet gedoopt te worden.
2. Als deze kinderen later zelf tot geloof in de Heere Jezus Christus komen, dan behoren ze als gelovigen gedoopt te worden.